Bài 0 Giới thiệu.mp4 00:02:55 Bài 1 Content writing là gì Sự khác biệt của content writing và copywriting.mp4 00:08:15 Bài 2 Những cách kiếm tiền từ nghề Content Writing (freelancer).mp4 00:13:16 Bài 3 Những nền tảng để bạn tìm kiếm khách hàng khi làm nghề Content Writer.mp4 00:15:28 Bài 4 Những vấn đề cần lưu ý khi bạn bắt đầu với nghề content writer.mp4 00:15:12 Bài 5 Khi bạn viết content giỏi, bạn sẽ có những lợi thế gì.mp4 00:04:37 Bài 6 Xác định insight của người dùng và chọn lọc thông tin cần thiết.mp4 00:03:09 Bài 7 Cần phải nghiên cứu kiến thức trước khi viết.mp4 00:02:28 Bài 8 Những yếu tố quan trong giúp bài viết của bạn có giá trị (Phần 1) - Unique (Độc nhất).mp4 00:02:28 Bài 9 Những yếu tố quan trong giúp bài viết của bạn có giá trị (Phần 1) - Chứa thông tin hữu ích đáp ứng cho người dùng.mp4 00:02:34 Bài 10 Những yếu tố quan trong giúp bài viết của bạn có giá trị (Phần 3) - Trình bày logic có khoa học.mp4 00:01:25 Bài 11 Những yếu tố quan trong giúp bài viết của bạn có giá trị (Phần 4) - Tối ưu On-Page SEO.mp4 00:01:45 Bài 12 Kỹ thuật tìm kiếm insight của người dùng và xác định nội dung cần viết.mp4 00:08:31 Bài 13 Mix content nhưng vẫn tạo ra tính unique.mp4 00:07:16 Bài 14 Tối ưu trải nghiệm người dùng và đặt CTA tăng chuyển đổi.mp4 00:06:36 Bài 15 Tối ưu onpage SEO giúp bài viết dễ dàng lên top Google.mp4 00:11:14 Bài 16 Vì sao cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân.mp4 00:02:20 Bài 17 Cách xây dựng thương hiệu cá nhân trên Facebook.mp4 00:11:48 Bài 18 Cách xây dựng thương hiệu cá nhân trên Youtube.mp4 00:11:20 Bài 19 Cách xây dựng thương hiệu cá nhân bằng Blog.mp4 00:08:33 Bài 20 Tư duy chiến lược để trở thành 1 content writing có thu nhập 1000$ tại thị trường Việt Nam bằng nghệ thuật tìm kiếm khách hàng áp dụng Inbound Marketing.mp4 00:13:10 Bài 21 Kinh nghiệm xây dựng 1 team Freelancer về Content để tối đa hoá thu nhập.mp4 00:34:20